Câu điện, xạc bình nổ máy xe ô tô

Khi xe không sử dụng trong 1 thời gian dài hoặc hệ thống xạc ác qui của xe bị hư… vậy phải làm thế nào để câu điện nổ máy xe

xac dien cho ac qui 2

Source: khoxe.com

www.xefordphoquang.com