Phí cấp giấy đăng ký, biển số ôtô xe máy tính theo khu vực từ 2017

Từ 1/1/2017, các mức phí cấp mới, cấp đổi, và cấp lại giấy đăng ký, biển số cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ chia làm 3 khu vực với các mức khác nhau.

Theo Thông tư 229/2016 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thay thế các Thông tư trước đây về lệ phí biển số xe được áp dụng từ 1/1/2017, các mức phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại được quy định như sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

tiendoibien-kho xe

www.xefordphoquang.com